Erakusketak

Ibai-uholdeak eta uholdeak EAEn

Erakusketa honen bidez, ibaien dinamikak berezkoa duen fenomeno natural bati buruz kontzientziatu eta sentsibilizatu nahi da. Fenomeno hori ezin da saihestu, eta harekin bizi eta egokitu behar dugu.

Erakusketak EAE izango du gai, eta ikus-entzunezko materiala, ur-goraldien gertaeren argazki historikoak eta argazki berriak, bideoak, azalpen-panelak, infografiak, ur-goraldien eredu fisikoa eta hainbat kontrol- eta neurketa-material (regleta, limigrafoa, sentsoreak, aforoetarako errotatxoa, etab.) ditu.

Laguntzailea: